Klientų aptarnavimo centras
+37070033390

IVS politika

Integruotos (Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos)
vadybos sistemos politika

UAB „Corpus A“, vykdydama savo veiklą patalpų ir teritorijų valymo bei pastatų ūkio valdymo srityje, kuria, palaiko, nuolat gerina saugią ir sveiką aplinką bei vadovaujasi šiais principais:

 1. Laikomės teisinių ir kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 2. Tenkiname klientų poreikius:
  1. Domimės klientų lūkesčiais;
  2. Atsižvelgiame į nuolatinių poreikių kaitą.
 3. Indentifikuojame ir vertiname profesinę riziką, numatome rizikos veiksnių valdymo priemones.

 4. Rūpinamės įmonės darbuotojais:
  1. Stengiamės sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, kurdami saugią ir sveiką darbo aplinką, taikydami technologines naujoves, parinkdami asmenines apsaugos priemones, periodiškai tikrindami darbuotojų sveikatą;
  2. Išlaikome ir keliame jų kvalifikaciją;
  3. Nuolat ugdome kompetenciją kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos srityse;
  4. Skatiname už pasiektus darbo rezultatus;
  5. Vykdome socialinį dialogą su darbuotojais;
  6. Siekiame, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į įmonės gerinimo procesus.

 5. Siekiame sumažinti riziką aplinkai:
  1. Identifikuojame reikšmingus aspektus, kuriuos įmonė gali valdyti;
  2. Vengiame cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai;
  3. Stengiamės savo veikloje naudoti naujausias technologijas;
  4. Rūšiuojame įmonėje susidarančias atliekas;
  5. Numatome prevencinius veiksmus galimoms avarijoms;
  6. Užtikriname, kad darbuotojai naudotų techniškai tvarkingus automobilius;
  7. Mažiname aplinkos taršą, keisdami benzininius automobilius į dyzelinius.

 6. Siekiame nuolatinio gerinimo, remdamiesi:
  1. Politika ir tikslais, programomis;
  2. Audito rezultatais;
  3. Vadovybine vertinamąja analize;
  4. Koregavimo bei prevenciniais veiksmais.

 7. Supažindiname su mūsų įmonės integruotos vadybos sistemos politika:
  1. Darbuotojus;
  2. Klientus;
  3. Tiekėjus, subrangovus ir kitas suinteresuotąsias šalis.

 8. Vieną kartą per metus peržiūrime integruotos vadybos sistemos politiką.
Klientų aptarnavimo centras
+37070033390