Klientų aptarnavimo centras
+37070033390

Rangovams

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti darbų įkainius, valandinius darbo įkainius, teikiamas garantijas, galimus darbų atlikimo terminus ir kitą svarbią informaciją bei pateikti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus, rekomendacijas.

Visi darbai atliekami laikantis galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytų reikalavimų kokybei, aplinkosaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai, priešgaisrinei saugai.

Pasiūlymus kviečiame teikti adresu Gabijos g. 52, LT-06157, Vilnius arba el. paštu info@corpusa.lt.

Klientų aptarnavimo centras
+37070033390