Klientų aptarnavimo centras
+37070033390

Teisinė informacija

Daugiabučio nuosavybė – visų namo butų ar kitų patalpų savininkų rūpestis. Kaip tinkamai susitarti ir prižiūrėti bendrąją nuosavybę, reglamentuoja šie teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka (STR 1.07.03:2017)

 


Administravimo nuostatai

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės


Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinės formos

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas

Teisių ir prievolių perdavimo reorganizavus daugiabučio namo bendriją akto pavyzdinė forma

Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma


Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo tvarka

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma

Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinė forma

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinė formaTeisių ir prievolių perdavimo, reorganizavus daugiabučio namo bendriją, akto pavyzdinė forma
Daugiau aktualios teisninės informacijos rasite čia.

Klientų aptarnavimo centras
+37070033390