company-logo

Įmonių grupė

Corpus A

Teikiame visas valymo paslaugas įmonėms visoje Lietuvoje. Esame didžiausia bei ilgiausią patirtį rinkoje turinti valymo paslaugų įmonė šalyje.

Corpus Pro

Teikiame priežiūros ir administravimo paslaugas gyventojų bendrijoms, įmonėms ir viešųjų paslaugų institucijoms visoje Lietuvoje.

Socialinė integracija

Nuolat kuriame darbo vietas žmonėms, kuriems dėl dalinai prarasto darbingumo sudėtinga lygiavertiškai konkuruoti darbo rinkoje ar sugrįžti į ją.

Mūsų vertybės

Abipusiu pasitikėjimu, atvirumu ir pagarba grįsta partnerystė yra bendradarbiavimo ir bendravimo su mūsų klientais, tiekėjais ir darbuotojais pagrindas.

Esame profesionalai kiekvienoje mūsų teikiamų paslaugų grandyje, siekiame būti ilgalaikiu ir patikimu partneriu, rūpestingu darbdaviu ir atsakingu visuomenės nariu.

 • 1 Atvirumas

  Savo nuomonę išsakome atvirai, konstruktyviai ir tiesiai. Su klientais, darbuotojais ir partneriais bei visuomene bendraujame atvirai, skaidriai ir remdamiesi faktais.

 • 2 Ekspertiškumas

  Esame ekspertai, pritaikantys sukauptas žinias ir dalindamiesi patirtimi bendraudami su klientais, darbuotojais ir partneriais. Siekiame nuolatos mokytis ir tobulėti, būti atviri naujovėms, pritaikyti inovacijas kasdienėje veikloje.

 • 3 Lyderystė

  Būdami savo srities paslaugų rinkos lyderiais, siekiame darnios lyderystės ir kaip komanda, į kurią lygiuojasi kiti - darbuotojų profesionalumu, aukščiausio lygio vadyba ir inovatyviais technologiniais sprendimais.

 • 4 Atsakingumas

  Siekiame būti atsakingais visuomenės nariais, naudodami aplinkai draugiškas priemones ir technologijas, mažindami savo kasdieninės veiklos poveikį aplinkai. Klientams, darbuotojams ir partneriams suformuojame aiškų lūkestį, ko jie gali iš mūsų tikėtis ir atsakingai laikomės duotų įsipareigojimų.

Corpus A tvarios veiklos modelis:
 • Tvari ekonomika
  Tvari ekonomika
 • Tvari aplinka
  Tvari aplinka
 • Socialinis tvarumas
  Socialinis tvarumas

Tvarumas

Būdami didžiausia valymo paslaugų ir pastatų ūkio valdymo įmonių grupe Lietuvoje, mes suprantame mūsų veiklos poveikį ekonomikai, aplinkai ir visuomenei. Integruodami tvarios veiklos principus į mūsų kasdieninę veiklą, siekiame reikšmingai prisidėti prie nuoseklaus ir subalansuoto šalies ekonomikos augimo, mažinti mūsų veiklos poveikį aplinkai, būti atvirais ir socialiai atsakingais bendruomenių, kuriose veikiame, nariais.

Tvarumas

Tvari aplinka

 • Identifikuojame aplinkai poveikį darančias mūsų veiklas
 • Vengiame naudoti chemines medžiagas ir pavojingus aplinkai preparatus
 • Naudojamas pažangias, poveikį aplinkai mažinančias technologijas
 • Numatome prevencinius veiksmus galimoms avarijoms
 • Mažiname išmetamų teršalų į aplinką kiekį
 • Skatiname ekologiško transporto naudojimą
 • Rūšiuojame atliekas
 • Taupome energetinius resursus

Tvari ekonomika

 • Skatiname tvarų ir subalansuotą verslo augimą
 • Siekiame būti konkurencingais teikdami aukščiausios kokybės paslaugas
 • Orientuojamės į ilgalaikes partnerystės su mūsų tiekėjais ir klientais
 • Kuriame darbo vietas ir siekiame ilgalaikės bendradarbystės

Socialinis tvarumas

 • Užtikriname lygias karjeros siekimo galimybes mūsų darbuotojams
 • Įtraukiame darbuotojus į sprendimų priėmimą
 • Skatiname kolektyvinę derybų laisvę
 • Suteikiame galimybes į darbo rinką ateiti jauniems žmonėms
 • Kuriame darbo vietas neįgaliesiems, padedame jiems integruotis darbo rinkoje
 • Rūpinamės darbuotojų sveikata
 • Gerbiame darbuotojų asmeninį laiką

Sertifikuota veikla

Keliame sau aukščiausius kokybės užtikrinimo tikslus, laikomės geriausių tarptautinių praktikų ir reikalavimų.

Mūsų įmonėse įdiegtos integruotos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio ISO 9001 reikalavimus (kokybės vadybos), ISO 14001 (aplinkos apsaugos vadybos) ir ISO 45001(darbuotojų saugos ir sveikatos)  reikalavimus. 

 

Sertifikuota veikla
Įdomioji statistika

Įdomioji statistika

Lt En