company-logo

INTEGRUOTOS KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

UAB „Corpus A“, vykdydama savo veiklą patalpų ir teritorijų valymo bei pastatų ūkio valdymo srityje, kuria, palaiko ir nuolat gerina saugią ir sveiką aplinką bei skelbia šiuos įsipareigojimus:

 • užtikriname, kad mes teikiame kokybiškas paslaugas savo Klientas;
 • laikomės visų sutartinių įsipareigojimų, matuojame Klientų pasitenkinimo lygį ir nuolat atsižvelgiame į jų kintančius poreikius;
  vertiname atitikimą teisiniams ir kitiems nustatytiems reikalavimams Bendrovės vykdomai veiklai, aplinkos apsaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai;
 • partnerius renkamės atsakingai, bendradarbiaujame tik su tais, kurių produktai atitinka mūsų keliamus reikalavimus;
 • sudarome darbuotojams saugias ir sveikas darbo ir tobulėjimo sąlygas, kuriame palankią darbo atmosferą. Identifikuojame ir vertiname profesinę riziką, numatome rizikos veiksnių valdymo priemones;
 • įtraukiame darbuotojus į darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą Bendrovėje, konsultuojamės su darbuotojų atstovais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • vertiname ir mažiname veiklos poveikį aplinkai;
 • vengiame cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai;
 • stengiamės naudoti naujausias technologijas savo veikloje;
 • rūšiuojame įmonėje susidarančias atliekas;
 • numatome prevencinius veiksmus galimoms avarijoms.

  Mes atitinkame vadybos sistemos ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus. Atitikimą reikalavimams mes tikriname vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus naudojame ir ateityje efektyviai naudosime vadybos vertinamosios analizės procese, priimant svarbius, su Bendrovės veikla bei tolimesniu jos vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.

Direktorius                                                                               
Egidijus Sakalauskas

2020 m. vasaris

Lt En